Okrugli stolovi
05. LISTOPADA 2018.

Okrugli stol organiziran u sklopu EU projekta  „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ čiji je nositelj Sindikat hrvatskih učitelja održan je 4. listopada 2018. u Varaždinu.Sudionici okruglog stola raspravljali su o aktualnim problemima i potrebama sustava osnovnog...

Pročitaj više