Radionice
09. TRAVNJA 2019.

U OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku održana je druga edukacijska radionica u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ .

Pročitaj više
28. OŽUJKA 2019.

28.3.2019. održana edukacijska radionica Dobrobit na poslu: Uvod u korištenje medijacijskih vještina u školi koju je vodila mr. sc. Danica Lisičar.

Pročitaj više