Croatia zdravstveno osiguranje

Croatia zdravstveno osiguranje svim clanovima Sindikata i clanovima njihovih obitelji omogucuje ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja sa neogranicenom svotom po jedinstvenoj premiji od 75,00 kn mjesecno. Pogledajte naputak i formular za ugovaranje.