Matica stanogradnja

Informacije o stanovima za clanove Sindikata – uvjeti i nacin prijave vrijedi za: NSZVO, NSZSSH, SHU, HSSMS-MT, NSBDH.