Datum i vrijeme objave: 10.3.2017. 17:29:58, Pregledano: 1353
Najčešća pitanja - pregovori za kolektivne ugovore
U prilogu donosimo najčešća pitanja i odgovore o pregovorima za kolektivne ugovore (u obliku brošure i verziju za oglasnu ploču).
Dokumenti
Brošura

Verzija za oglasnu ploču