8.3.2016.

Sretan Dan žena!

1.10.2015.

Svjetski dan učitelja

22.9.2015.

Letak

22.9.2015.

Plakat za štrajk

6.9.2015.

Sretan Vam početak nove školske godine!

14.5.2015.

Nova građanska inicijativa

10.4.2015.

Težak udarac Ustavnoga suda neposrednoj demokraciji - konferencija za tisak

25.3.2015.

Kolektivna žalba Europskom socijalnom odboru pri Vijeću Europe

9.3.2015.

Zakon o referendumu - zakon koji oduzima pravo na neposrednu demokraciju

25.2.2015.

Predstavnici sindikata ispred Sabora

22.11.2014.

Godišnja skupština

10.10.2014.

Ne damo naše autoceste!

5.3.2014.

Prosvjed ispred MZOS-a

26.2.2014.

Trg sv. Marka

1/14

1. svib. 2016.

Čestitamo 1. svibnja!

VIŠE

30. Trav. 2016.

Reakcije medija na jučerašnji sastanak u Vladi

Naglašavamo da sindikati nisu ti o kojima ovise pregovori! Za sada je ovo bio samo socijalni dijalog o sporazumu, a sljedeći put će se odlučiti ulazi li se u pregovore o sporazumu ili ne.
VIŠE

29. Trav. 2016.

Poziv MZOS-a na javnu raspravu

Prenosimo poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zainteresiranoj javnosti da se odazove savjetovanju o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma.   Poštovani/a,   otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:   https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3157   Tema savjetovanja je: Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma   Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma. Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma. Okvir nacionalnoga kurikuluma (ONK) krovni je nacionalni kurikulumski dokument koji na općoj razini određuje elemente kurikulumskoga sustava za sve razine i vrste dovisokoškolskoga odgoja i obrazovanja. ONK-om se određuju: cilj odgoja i obrazovanja iskazan vizijom mlade osobe nakon završetka srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, vrijednosti nacionalnoga kurikuluma, generičke kompetencije koje je potrebno razvijati na svim razinama i u svim vrstama odgoja i obrazovanja, struktura sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, načela organizacije odgojno-obrazovnoga procesa, načela učenja i poučavanja i načela vrednovanja. Postavke ONK odražavaju se u ostalim nacionalnim kurikulumskim dokumentima. Predviđeno vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma je 30 dana.   Savjetovanje je otvoreno do: 27.5.2016. Srdačan pozdrav,                                                                            Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
VIŠE

29. Trav. 2016.

Novi broj Učiteljskog glasnika

Pred vama je novi, travanjski broj vrijednih kolegica iz Splitsko-dakmatinske županije, njihova Pčelica.
VIŠE

28. Trav. 2016.

Vertikala sindikata obrazovanja u stručnu raspravu uputila zaključke o kurikulumu Građanskog odgoja i obrazovanja

Vertikala sindikata obrazovanja uputila je svoje prijedloge i zaključke o kurikulumu međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje u stručnu raspravu u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Zaključci su doneseni nakon rasprave na okruglom stolu održanom 4. travnja 2016. u organizaciji Matice hrvatskih sindikata. Tekst zaključaka u prenosimo u cijelosti: Zaključi Vertikale sindikata obrazovanja o prijedlogu kurikuluma Građanski odgoj i obrazovanje za stručnu raspravu u okviru Cjelovite kurikularne reforme Potaknuta stručnom raspravom o Cjelovitoj kurikularnoj reformi Vertikala sindikata obrazovanja u okviru Matice hrvatskih sindikata održala je okrugli stol na temu – Građanski odgoj i obrazovanje u novom kurikulumu: uloga sindikata u demokratizaciji društva. Okrugli stol održan je 4. travnja 2016. između 10:00 i 12:30 sati. Na njemu su sudjelovali stručnjaci iz područja kurikularne reforme, politolozi, predstavnici civilnog društva i sindikata: dr. sc. Boris Jokić, voditelj ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme, gđa. Ondina Mesar, dipl. iur., voditeljica stručne radne skupine za izradu kurikuluma Građanski odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, međunarodna stručnjakinja i istraživačica građanskog odgoja i obrazovanja, gđa. Iva Zenzerović Šloser, voditeljica Mirovnih studija, suradnica na projektu Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama – eksperimentalnoj provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja u školama 2012-2014., prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti, izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti, g. Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, gđa. Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, g. Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Okruglom stolu je prisustvovalo 60-ak gostiju, među kojima se nekolicina aktivno uključila u diskusiju. Okrugli stol je pratio značajan broj medija koji su prenijeli javnosti svoja zapažanja. Nakon plodne rasprave s okruglog stola Vertikala je sažela zaključke vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu te Građanski odgoj i obrazovanje koje ovim putem upućujemo u stručnu raspravu. Prije svega želimo naglasiti da Vertikala sindikata obrazovanja daje snažnu podršku Cjelovitoj kurikularnoj reformi. S obzirom na to da je posljednja reforma školstva provedena prije 40 godina, od tzv. Šuvarove reforme srednjega školstva sredinom 70-ih godina XX. stoljeća do danas društvo se iz temelja promijenilo. Istovremeno sustav školstva, koji ne samo da bi trebao pratiti društvene promjene, već bi trebao biti korak ispred njih, ostao je začahuren. Od početka hrvatske samostalnosti svjedočili smo parcijalnim pokušajima provedbe fragmentiranih reformi u pojedinim sustavima koji u pravilu nisu nadživjeli mandate Vlade u kojima su donošeni. Cjelovita kurikularna reforma je stoga postala ne samo pitanje obrazovnog sustava već općedruštveno, nacionalno pitanje koje će ukoliko se ne provede i ovaj put, poljuljati vjeru ljudi da se u našem društvu išta na tom planu može napraviti. Pozdravljamo Cjelovitu kurikularnu reformu koja će donijeti sadržajno rasterećenje nastave tako da sadržaj neće ostati dominantni cilj obrazovanja već sredstvo razvoja sposobnosti i osobnosti pojedinca koje će mu omogućiti cjeloživotno učenje te na taj način kontinuiran razvoj hrvatskih ljudskih potencijala. S obzirom na navedeno predlažemo da se što više škola uključi u eksperimentalnu provedbu reforme od iduće školske godine kako bi se dobilo što više outputa o tome kako reforma funkcionira u praksi, sve kako bi se 2018./2019. mogla pokrenuti kvalitetna cjelovita reforma. Stava smo kako u hrvatskom društvu postoji nedostatak demokratske političke kulture, posebice među mladima. Demokracija ne ovisi samo o institucijama, ustavu i zakonima već i o vrijednostima, stavovima i znanjima građana te smatramo kako bi se učenike moglo potaknuti da postanu aktivni građani kroz programe Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO). Sadašnji prijedlog kurikuluma GOO obuhvaća sadržaje iz područja civilnog društva, demokracije te ljudskih prava koji su svakako potrebni da pripreme učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge na svim razinama; od razredne, školske, lokalne, državne, europske pa sve do globalne zajednice. Međutim, ti sadržaji nisu dostatni. Postoji značajan prostor za proširenje ovog kurikuluma sadržajima iz područja socijalnih prava. Upoznavanjem učenika s Međunarodnom organizacijom rada i njenim konvencijama, Europskom socijalnom poveljom, poviješću borbe za radnička prava te ulogom sindikata u priznavanju i zaštiti radničkih i socijalnih prava, kako u prošlosti tako i danas, bit ćemo korak bliže definiranju ne samo aktivnog, demokratskog društva već i društva solidarnosti te socijalne pravde kakvom bi sve države trebale težiti. Nadalje, s obzirom na važnost sadržaja kurikuluma GOO-a smatramo kako je za njegovo kvalitetno usvajanje potrebno strukturirati GOO kao zaseban predmet umjesto postojećeg međupredmetnog oblika. Međutim, u okolnostima sadašnje preopterećenosti cjelokupnog kurikuluma brojem nastavnih predmeta i njihovim satnicama, jasno nam je kako to u ovom momentu nije moguće. Kada se osnovnoškolska nastava organizira kao devetogodišnja, u skladu sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije (NN br. 124/2014.), a učenike se rastereti sadržaja koji trebaju samo „nabiflati“ i koji ne služi njihovom kreativnom razvoju, stava smo da treba otvoriti prostor za uvođenje GOO-a kao zasebnog predmeta. Tada bi se trebali profilirati nastavnici GOO-a, a koje bi se moglo formalno obrazovati i trajno profesionalno usavršavati kao stručnjake u ovom području. Pri sadašnjem prijedlogu GOO-a kao međupredmetne teme trebalo bi se precizno odrediti unutar kojih se predmeta i ostalih školskih aktivnosti obrađuju sadržaji GOO-a kako bi se te nastavnike kvalitetno osposobilo za rad. Smanjivanjem broja nastavnika koji bi predavali GOO kao zaseban predmet uštedjela bi se sredstva namijenjena za njihovo trajno profesionalno usavršavanje, a ostale nastavnike bi se poštedjelo dodatnog administriranja kojim su opterećeni obradom sadržaja međupredmetnih tema. Naglašavamo kako je birokratizacija veliki problem radi kojeg se GOO u eksperimentalnoj provedbi kao međupredmetna tema izvodi na loš način i nailazi na otpor u svim školama. Naime, prema Preporuci za uvođenje Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 602-01/14-01/00618, URBROJ: 533-26-14-0001) od 24. listopada 2014. nastavnici za svega 2 minute predavanja GOO-a unutar jednog nastavnog sata trebaju napisati desetak stranica priprema s detaljnim objašnjenjima zašto su odabrali baš tu temu i zašto bi to učenik trebao znati, dok učenici također za te iste 2 minute trebaju nakon sata ispunjavati evaluacijske formulare koji bi trebali pokazati jesu li učenici gradivo usvojili. Budući da se puno više vremena potroši na administriranje nego na samu obradu međupredmetnih tema, posljedica je da se GOO u većini slučajeva u eksperimentalnoj provedbi predavao samo „na papiru“. Stoga je nužno kroz Cjelovitu kurikularnu reformu međupredmetne teme debirokratizirati. U Zagrebu, 27. travnja 2016. Vertikala sindikata obrazovanja
VIŠE

26. Trav. 2016.

Sindikalna škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije

U organizaciji povjereništava Zagrebačke županije i Grada Zagreba od 22. – 24. travnja 2016. godine održana je sindikalna škola na kojoj je sudjelovalo stotinjak sindikalnih  povjerenika i zamjenika. Sindikalna škola održana je u Crikvenici, a na skupu je bila predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja gđa. Sanja Šprem koja je upoznala prisutne sa sindikalnim aktualnostima i budućim aktivnostima Sindikata. Predsjednik Skupštine SHU g. Davor Kovačić prisutne je izvjestio o održanoj sjednici Skupštine SHU u ožujku ove godine. U radu sindikalne škole sudjelovali su gđa. Ivana Šepak Robić i g. Antonio Čoga iz Matice hrvatskih sindikata koji su održali predavanja na temu: Kolektivni ugovori, Usporedba prava iz kolektivnih ugovora u javnom sektoru i gospodarstvu te Pitanje radnog vremena. Gđa. Vesna Musulin pravnica i tajnica OŠ Fran Franković iz Rijeke održala je predavanje o izborima u SHU te o radničkom vijeću i izborima za radničkog vijećnika.                                                  Kurikuralnu reformu obrazovanja  predstavio je g. Boris Jokić. Nakon predavanja slijedile su konstruktivne rasprave i odgovori predavača na postavljena pitanja. U radu sindikalne škole sudjelovale su glavna tajnica gđa. Ana Tuškan, pravna savjetnica gđa. Sandra Kimovec, voditeljica područnog ureda u Zagrebu gđa. Irena Greblički, županijske povjerenice gđa. Maja Karlo i gđa. Ariana Bogner Boroš koje su odgovarale na pravne upite i ostala pitanja članova.Fotografije možete pogledati u Galeriji Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
VIŠE

25. Trav. 2016.

MHS o paketu Vladinih reformi

"U dokumentu koji su socijalni partneri dobili na uvid šturo su navedene reformske mjere, a da nisu razrađene i pojašnjene. Iz takvog dokumenta ne vidi se u kojem smjeru te reforme idu, na koji će način i u kojem opsegu biti provedene, kakve će fiskalne i druge efekte izazvati pojedina mjera, koji su pravni instrumenti potrebni za ispunjenje mjera, kao ni koliko će vremena biti potrebno za njihovo provođenje. Na takav prijedlog reformi jako je teško očitovati se, a kamoli dati dobre ili bilo kakve inpute."Mjere dane u obliku puke prezentacije, šturo i nerazrađeno nabrojane, bez ikakvih vremenskih okvira ne mogu se smatrati paketom mjera. Iz tih je razloga Matica hrvatskih sindikata odbacila Vladin paket reformi.
VIŠE

19. Trav. 2016.

PIŠEM TI PISMO … O SOCIJALNOM DIJALOGU

Jučer je u Sindikalnom domu u Zagrebu trebao biti održan 1. pregovarački sastanak pregovaračkog odbora sindikata javnih službi i premijera Oreškovića i pregovaračkog odbora Vlade. I ovaj je sastanak, kažu mediji, završio debaklom, budući da se pojavio samo pomoćnik ministra kulture, a i on je otišao kada je vidio da se nitko drugi nije pojavio. Umjesto svojom nazočnošću, Božo Petrov predstavnike sindikata je počastio pismom. Pismom kojim, bar tako misli on, a vjerojatno onda i Vlada, dokazuje svoju/njihovu odlučnost za „konstruktivnim socijalnim dijalogom“. Pa tako kaže gospodin Petrov: „Vlada Republike Hrvatske od samog je početka svoga djelovanja pokazala snažnu želju za konstruktivnim socijalnim dijalogom te je prihvatila i pojačala suradnju s predstavnicima sindikata kao najvažnijim partnerima, i to ne samo u pogledu provođenja i djelovanja u okviru sadašnjeg stanja, već i u pogledu zajedničkog i suradnog djelovanja u stvaranju novog i održivog okruženja radi čega jc nužno potrebno provesti reforme i u javnom sektoru.“ Snažna želja, pojačana suradnja s predstavnicima sindikata … S kojim to sindikatima pojačana suradnja?! S našima u javnom i državnom sektoru sigurno NE. Sjetimo se: prvi sastanak na 1. travnja je otkazao zbog drugih obaveza, na sljedeći (nepripremljeni) su nas pozvali ne poštujući dogovor o potrebi za protokolom, na ovaj opet nije došao … Je li problem bilo mjesto na kojem se trebao sastanak održati – SINDIKALNI DOM?! Upravo ovakvo ponašanje demantira sljedeći navod u pismu g. Petrova: „Ova je Vlada svjesna važnosti zajedničkog i konstruktivnog djelovanja Vlade i svih onih dionika koje čine i djeluju u javnom sektoru te, stoga, i vrednuje i spremna je ulagati u socijalni dijalog radi ostvarenja napora u poboljšanju stanja u javnom sektoru.“ Jer takvo njegovo/njihovo ponašanje nit je konstruktivno, nit je u duhu socijalnog dijaloga, nit im je, očito, poboljšanje stanja u javnom sektoru na pameti, a kamoli prioritet! A koliko je ignorantskog stava, ne samo prema predstavnicima zaposlenika, već prema svima nama – učiteljima, profesorima, zdravstvenim i kulturnim djelatnicima, sadržano u takvim postupcima, nisu niti svjesni. Ili možda jesu? Navodi g. Petrov između ostalog i „svjesni smo težine ekonomske situacije u kojoj se nalazi Republika Hrvatska i odgovornosti prema svim društvenim skupinama i grupama koje se danas nalaze u teškoj situaciji poput nezaposlenih ili blokiranih osoba, o kojima, također, moramo kontinuirano skrbiti te se zauzimati za njihov izlazak iz navedenih teških situacija.“ Kako protumačiti ovako neprimjerenu izjavu plasiranu "ispod struka"?! ONI su svjesni težine situacije! Ne, MI smo svjesni težine situacije! MI smo ti koji smo se odrekli svoje osnovice i pristali da nam se ista VRATI (a ne POVEĆA) kad se situacija s BDP-om popravi. MI smo ti koji smo izgubili 3,5,7,9 %, pa 4,8,10%, pa regres, pa božićnicu, pa su nam putni troškovi srezani na način koji uopće ne priznaje specifičnosti rada i putovanja na posao u i najmanje selo koje još ima školu tako da mnogi učitelji iz svojih plaća koje su MANJE OD PROSJEĆNE PLAĆE U RH financiraju i svoj svakodnevni odlazak na posao! MI smo ti koji imaju razumijevanja za sve one koji ne rade, koji su blokirani i zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze mnogi naši roditelji otrpjeli smo sva prethodno navedena rezanja! Ali, ova naša empatičnost i razumijevanje situacije, NAŠA društvena solidarnost iskorištava se već godinama, a mi ne vidimo da je itko npr. zaposlen temeljem našeg odricanja. Ali vidimo mnoge nelogičnosti koje ukazuju na to da novaca ima, ali je, očito, pitanje za koga ga ima?! I sve je očitije tko određuje za koga će biti, a za koga ne! I da, potvrđujemo navode g. Petrova o „nepovjerenju koje se uvuklo u odnose sindikata i Vlade“. Ali, opet, ne našom krivnjom i našim postupcima! Podsjećam da su upravo iz sindikata došle optimistične izjave nakon prvog neformalnog sastanka Vlade i sindikata iz veljače ove godine. A Vlada je svojim postupcima pokazala upravo suprotno tj. i oni su potvrdili već uvriježeno ponašanje – deklarativno su za socijalni dijalog, međusobno uvažavanje, razumiju situaciju, a svakodnevnim djelovanjem dokazuju suprotno! „Sindikate u tome smatramo važnim i vrijednim dionikom, a nama jednim potrebnim partnerom. Vjerujem da nam je svima zajednički stalo do toga da otklanjamo svo nepovjerenje i prepreke našem dijalogu koje su posljedice nekih prethodnih politika, jer nam je cilj isti – kvalitetniji i odgovorniji društveni sustav, u kojem su i javne službe takve.“ (Petrov) Pitamo: KOJE sindikate smatrate važnima i vrijednima? S KOJIM to sindikatima otklanjate nepovjerenje i prepreke? S ovima našima sigurno ne! Jer, OVI sindikati su vam uputili poziv na socijalni dijalog, poziv na suradnju, na sastanak, OVI sindikati dali su vam naznake o spremnosti na konstruktivne razgovore i dogovore i opet imajući u vidu ekonomske prilike. A VI se na taj poziv niste odazvali!                                                                          Sindikalni povjerenik SHU-a, učiteljica, građanka RH
VIŠE

RAZGOVOR S PREDSJEDNICOM

PONEDJELJKOM 15.00 – 17.00 SATI
Zagreb, Ul. Andrije Hebranga 20/I kat
Svi članovi Sindikata ukoliko žele mogu doći na razgovor s predsjednicom
SHU-a (molimo najavu za dolazak).