12. SIJEČNJA 2024.
Završni sastanci, Bukurešt, 11. - 13.1.2024.
U Bukureštu se od 11. do 13.1.2024. održavaju završni sastanci predstavnika projektnih partnera projekta HERA na kojima Sindikat hrvatskih učitelja predstavljaju predsjednica Sanja Šprem i pravna savjetnica Sandra Kimovec. S projektnim partnerima dogovaraju se aktivnosti vezane uz završnu fazu projekta. 
Projektni tim SHU-a će rezultate projekta predstaviti u Zagrebu 31.1.2024. godine.