09. TRAVNJA 2019.
Radionica Osijek, 9.4.2019.

U OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku održana je druga edukacijska radionica u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ na temu "Dobrobit na poslu: Uvod u korištenje medijacijskih vještina u školi". Predavač je bila mr. sc. Danica Lisičar.