14. VELJAČE 2019.
Radionica u Vukovaru

Dana 14.2.2019. u OŠ Blage Zadre u Vukovaru održana je druga edukacijska radionica u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ na temu
Dobrobit na poslu: Upravljanje konfliktima u školi. Radinicu je vodila mr. sc. Danica Lisičar.