22. VELJAČE 2019.
Radionica za Koprivničko-križevačku županiju

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ 22.2.2019. održana je edukacijska radionica „Upravljanje konfliktima u školi“ za sindikalne povjerenikee iz Koprivničko-križevačke županije.