02. OŽUJKA 2013.
20. ROĐENDAN MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Dvorana Vatroslav Lisinski, 1. ožujka 2013. -  20. rođendan Matice hrvatskih sindikataGovor v.d. predsjednika Vladimira Miloševića - videoPoruka Sabora Matice – Jedina je opcija borba za očuvanje naših interesa!