21. VELJAČE 2022.
3 člana radne skupine PROTIV - izglasan nacrt NPRSO-a

Danas, 21. veljače 2022. godine, završen je rad radne skupine za izradu nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja (u  nastavku: NPRSO). S konačnom verzijom NPRSO-a nismo zadovoljni radi izostanka konkretne rasprave, nepostojanja kontinuiteta rada, nejasnih i preopćenitih obrazloženja pojedinih mjera kao i nekonkretnih očitovanja na primjedbe članova radne skupine. Naime, od travnja 2021. godine održano je samo četiri Zoom sastanka, od kojih na jednom nismo mogli prisustvovati jer je određen baš na dan pregovora. Konačni tekst samo je semantički uređen u odnosu na ranije verzije, a bez obzira na neke prihvaćene prijedloge SHU-a i drugih članova radne skupine.

Kao dio ciljeva naznačeno je i unaprjeđenje materijalnih i kadrovskih uvjeta, no ujedno i financiranje po učeniku. Obrazloženje za takvo financiranje je da su gotovo sve države u regiji uvele financiranje po učeniku kako bi potaknule lokalne dionike da smanje mrežu škola kao odgovor na smanjenje broja učenika. Stoga se još uvijek ne zna je li MZO za „gašenje“ škola u manjim sredinama pa da na taj način „riješe“ problem dodatnog zapošljavanja ili ne, ili možda. Čak ni to nije jednoznačno i jasno rečeno. Ujedno, nije razvidno hoće li na duljinu vremena provedenog u nastavnom procesu utjecati samo uvođenje cjelodnevne nastave ili i produljenje obveznog obrazovanja ili oboje. Stoga je ovo dokument koji se može pohvaliti samo svojom duljinom, no isti ne donosi jasnu viziju obrazovanja, već samo gomilu općenitih, proturječnih i nejasnih izazova i ciljeva.

Također, jedan od problema na koji smo, između ostalog, sustavno ukazivali, je to što resorno ministarstvo smatra da će „škole, gradovi i općine donositi lokalna rješenja koja bi mogla biti primjerenija i troškovno učinkovitija kada se neće morati pridržavati centralno određenih normi kojima se precizno utvrđuje broj administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja koji moraju biti zaposleni u svakoj školi“ jer se „hrvatskim obrazovnim sustavom i dalje upravlja u skladu s podrobnim i centraliziranim normama koje ograničavaju autonomiju lokalnih tijela na razne načine“. Ovakvom se shvaćanju izrazito protivimo jer pristup „brigo moja prijeđi na drugoga“ neće donijeti ništa dobrog, osim rasterećenja resornog ministarstva koje će velik dio problema (koje očito ne zna i ne može riješiti) prebaciti na osnivače. Iz dosadašnje problematike u radu osnivača (redovna kašnjenja u plaćanjima, neisplata mnogih materijalnih prava, nepotizam i drugo) indikativno je kako bi se mogle ponašati pojedine jedinice lokalne i područne samouprave kada dobiju još veće ovlasti.

Nakon rasprave, iznošenja kritika i argumenata od strane pojedinih članova radne skupine, samo troje članova radne skupine, odnosno Sindikat hrvatskih učitelja te dvije FB grupe izjasnile su se protiv takvog nacrta NPRSO-a. O daljim aktivnostima po ovom pitanju obavijestit ćemo vas pravovremeno.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja