27. RUJNA 2019.
67 je previše, ali rad do 68. može?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi otvoreno je do 8. listopada 2019. godine.

Sve vas pozivamo da se uključite i iznesete svoje obrazložene stavove o prijedlogu da ugovor o radu radniku školske ustanove prestaje s navršenih 68 godina i 15 godina mirovinskog staža, odnosno radnicima iz članka 100. predmetnog Zakona istekom školske godine u kojoj je zaposlenik navršio 68 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Paralelno su u savjetovanju i Izmjene Zakona o obveznom mirovinskog osiguranju te Zakona o radu, u obrazloženju kojeg prijedloga stoji da „važeća odredba Zakona o radu omogućava rad nakon 65. godine života samo ako radnik i poslodavac o tome postignu sporazum, dok se zakonskim rješenjem predloženim u Zakonu o izmjeni Zakona o radu, omogućava nastavak radnog odnosa za dodatne 3 godine, uz zadržavanje mogućnosti kasnijeg dogovora radnika i poslodavca o eventualnom produljenju istog. Ova zakonska izmjena će, s jedne strane, omogućiti radnicima dulji ostanak u radnom odnosu, a  za poslodavce će, s druge strane, još uvijek zadržati mogućnost da ne produlje radni odnos i nakon 68 godine radnikova života, ako to inače ne namjeravaju učiniti. Jednako tako, zadržavanjem kriterija od ostvarenih 15 godina mirovinskog staža kao kumulativnog uvjeta uz godine života, radniku se daje sigurnost da nakon prestanka radnog odnosa temeljem ove odredbe može ostvariti prava iz mirovinskog osiguranja prema odgovarajućim propisima. Radnik koji ne želi raditi do 68 godina, kao i do sada može raskinuti radni odnos, sporazumnim prestankom ugovora o radu ili otkazivanjem prema važećim odredbama Zakona o radu.“  

U Savjetovanje o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  možete se uključiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12083 

U Obrascu prethodne procjene za ovaj prijedlog navedena je sljedeća argumentacija, a koja nije uzela u obzir sve specifičnosti, odgovornost i zahtjevnost rada u školskim ustanovama:

Člankom 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) propisan je prestanak radnog odnosa radnika školskih ustanova. Zakonske mogućnosti, promatrane s pozicija odnosa na tržištu rada, u neskladu su s iskazanim interesom radnika za nastavljanjem rada u radnom odnosu. Nacrtom prijedloga zakona želi se omogućiti što širem krugu radnika ostanak na tržištu rada nakon 65. godine života ,UKOLIKO TO ŽELE. Nacrtom prijedloga zakona propisuje se prestanak radnog odnosa za radnike koji obavljaju administrativno tehničke poslove sa navršenih 68 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a za odgojno obrazovne radnike školske ustanove na kraju školske godine u kojoj su navršili 68 godina života i 15 godina mirovinskog staža.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi potrebno je izmijeniti kako bi se postigao učinak duljeg zadržavanja radnika u svijetu rada, izašlo u susret željama dijela radnika i potrebama tržišta rada koje se susreće s velikim problemom nedostatka radne snage. Nakon što su, počevši od 1. siječnja 2019. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojim je izmjenama, između ostalog,  proširen krug korisnika mirovine koji uz zadržavanje prava na isplatu mirovine mogu raditi do polovice punog radnog vremena, rapidno je počeo rasti broj evidentiranih osiguranika koji su ujedno i korisnici jedne od mirovina uz korištenje kojih je dozvoljen rad do polovice punog radnog vremena. Javno dostupni službeni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukazuju da je u razdoblju od samo osam mjeseci primjene spomenutoga zakona, za više nego dvostruko porastao broj radnika koji su ujedno korisnici starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. Slijedom toga, na tržištu rada se, radi nedostatka radne snage, pojavila potreba za nastavkom rada osoba nakon navršenih 65. godina života.“

Ana Tuškan, mag. iur., univ. spec. admin. publ.,

glavna tajnica