02. VELJAČE 2020.
Akcijski plan za prevenciju nasilja?!

Sindikat hrvatskih učitelja, kao podnositelj inicijative za izradu Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama te kao član radne skupine uputio je resornom ministarstvu zamolbu za žurnim postupanjem po pitanju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama te Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnìh suradnika u osnovnoj školi te je sastanak dogovoren za petak, 7. veljače 2020.

Kako je još 12. prosinca 2018. godine Vertikala sindikata obrazovanja poslala službeni dopis o nužnom rješavanju pitanja nasilja u školama te smo, kao jedan od članova radne skupine, radili na izradi Akcijskog plana, smatramo vrlo alarmantnom činjenicu da još uvijek nemamo nikakve informacije u kojoj je fazi rješavanje ovog gorućeg pitanja.

Također, ni o prijedlozima u javnoj je raspravi koja je bila otvorena od 12. lipnja 2019. godine do 12. srpnja 2019. godine nismo raspravljali nakon završenog savjetovanja, makar smo, kao članovi radne skupine, aktivno sudjelovali na svim sastancima. Mi još uvijek ne znamo kako izgleda konačan nacrt Akcijskog plana. Također, kao članovi radne skupine inzistirali smo na rješenjima koja će uključivati i proceduru vezanu uz prevenciju i sankcioníranje nasilja počinjenog prema zaposlenicima škola jer je Nacrt Akcijskog plana (javno dostupan na stranici javnog savjetovanja) prilično neodređen po tom pitanju.

Stoga smo za ovogodišnji rad Gospodarsko-socijalnog vijeća predložili i donošenje Smjernica koje će razraditi proceduru postupanja u slučaju počinjenog nasilja, kako među učenicima, tako i prema zaposlenicima škola jer u „šumi propisa" zaposlenici još uvijek ne znaju na koje se načine zaštiti i kako im u tome mogu pomoći nadležna tijela.

Drugi problem o kojem želimo razgovarati je Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi o čemu smo već održali sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 10. siječnja 2020. godine. Na tom je sastanku postignuto načelno suglasje da navedeni Pravilnik doista ima problematičan članak 13. stavak 11. kojeg je potrebno ispraviti. Napominjemo da je predmetni članak donesen bez provedenog javnog savjetovanja što predstavlja kršenje Zakona o pravu na pristup informacijama te kršenje Poslovnika Vlade Republike Hrvatske pa je stoga „ubacivanje“ sporne odredbe mimo i nakon provedenog savjetovanja suprotno samoj svrsi donošenja Pravilnika obrazloženoj u javnoj raspravi.