20. KOLOVOZA 2019.
Ako treba, i štrajk!

- Zahtjevi sindikata su jasni: tražimo rast koeficijenata složenosti poslova za sve zaposlenike u sustavu obrazovanja. Parcijalna i nepotpuna rješenja nas ne zadovoljavaju, te ćemo, u slučaju neprihvaćanja naših zahtjeva, postupiti sukladno odlukama naših tijela, pa će nova školska godina započeti prosvjedom u organizaciji dvaju najvećih obrazovnih sindikata u Hrvatskoj i najavom štrajka – najavila je Sanja Šprem, čelnica Sindikata hrvatskih učitelja.