01. TRAVNJA 2014.
ANALIZA PRAVILNIKA O NORMI UČITELJA I PRAVILNIKA O NENASTAVNOM OSOBLJU

Nakon što su u Narodnim novinama objavljena oba Pravilnika proistekla iz otkazanog GKU-a, Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi, došlo je vrijeme za analizu te usporedbu odredaba tih Pravilnika i članaka otkazanog GKU-a koji su regulirali pitanja iz njihova djelokruga. Krenimo od onog koji je objavljen posljednji - Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Analizirajući taj Pravilnik uočava se da su odredbe jednako ili povoljnije uređene u odnosu na članke GKU-a. Norme vezane uz kvadraturu i broj obroka ostale su jednake, a povoljnije je riješeno pitanje tajnika i voditelja računovodstva čija količina radnog vremena više nije vezana uz broj učenika škole u kojoj rade, a na što smo upozorili i u našim istupima, prosvjedima i razgovorima s predstavnicima Ministarstva prilikom javne rasprave i nakon javne rasprave. Analiza Pravilnika o normi učitelja puno je zahtjevnija i opsežnija. Generalna ocjena je da su učiteljima umanjena njihova prava. Donošenjem Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ta je situacija još više naglašena! Kad se tome pridodaju izjave ministra o „učiteljima koji u svoje napredovanje nisu uložili ni trunke truda“ i značajno smanjenje plaća svim zaposlenicima s više od 30-ak godina staža, pa čak i onima izvrsnima po ministrovim kriterijima, situacija je sve samo ne blistava! Detaljnu analizu i usporedbu tog Pravilnika i GKU-a pogledajte u dokumentu. Umjesto zaključka: SHU se, kao nijednom do sada, uključio maksimalno angažirano u javnu raspravu o tim Pravilnicima na svoj način: pozivanjem na što brojnije uključivanje u javnu raspravu, tri dana prosvjeda ispred MZOS-a, intenzivna medijska istupanja predsjednice, voditelja ureda, povjerenika i naših članova, dva radna sastanka u MZOS-u nakon javne rasprave te redovitom edukacijom i informiranjem članstva. I nakon svega toga, MINISTAR je taj koji je donio novi Pravilnik o normi učitelja i na čiji prijedlog je Vlada RH donijela novu Uredbu o koeficijentima. MINISTAR je taj koji snosi odgovornost za posljedice tih dokumenata.