28. SIJEČNJA 2021.
Anonimne prijave - ništa novo!

Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojen je prijedlog Zakona o izmjenama Zakonu o prosvjetnoj inspekciji.

Od ovih izmjena zakona prosvjetna zajednica je, prije svega, očekivala ukidanje anonimnih prijava.

Kao što smo ranije, u vrijeme javne rasprave, naglasili, ovim izmjenama anonimnost prijava, u odnosu na one koje se prijavljuju – odgojno-obrazovne djelatnike, nije ukinuta!

Izmjenama zakona sada je predviđeno da se prijavitelj identificira osobnim podatcima jer će se predstavkom smatrati ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe.

Međutim u članku 2. izmjena stoji:

Što to za prijavljene znači? To znači da oni i dalje neće znati od koga su prijavljeni jer je „inspektor DUŽAN čuvati identitet podnositelja predstavke“! Dakle, ovo je pravilo, ne iznimka!

Iznimka je moguća tj. inspektor može otkriti identitet podnositelja samo ako je u interesu „zaštite prava prijavitelja i njegovih pravnih interesa“.

Zaključno, hoće li odgojno-obrazovni djelatnici ubuduće znati tko ih prijavljuje? Neće! Za njih je identitet podnositelja i nadalje anoniman!

Dakle, ništa novo, osim deklarativno, naravno!