30. STUDENOG 2018.
Bilten - najčešća pitanja o osnovici
  1. TKO SUDJELUJE U PREGOVORIMA O OSNOVICI ZA IZRAČUN PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA?

U pregovorima o  osnovici za izračun plaća u javnim službama sudjeluje 11 sindikata sukladno rješenju Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti.

 SHU je sudjelovao u najavi štrajka i u procesu mirenja zajedno s drugih sedam reprezentativnih sindikata javnih službi.

  1. ZAŠTO SE SPORAZUM PRIMJENJUJE IAKO SHU NIJE PRIHVATIO PONUDU VLADE RH?

Veliko vijeće SHU-a nije prihvatilo ponudu Vlade RH o povećanju osnovice plaće s 1.1.2019. godine za 3% i s 1.9.2019. godine za 2%. Sukladno odluci Velikog vijeća SHU neće biti potpisnik Dodatka I. TKU-a.

Prema članku 26. Zakona o reprezentativnosti,  da bi kolektivni ugovor, odnosno Dodatak TKU-u o osnovici bio važeći potrebno je da ga potpiše najmanje po jedan sindikat iz najmanje 3 različite djelatnosti koji zajedno imaju više od 50% članova na području javnih službi. Kada je takva većina suglasna s ponudom iznesenom u procesu mirenja, smatra se da je dogovor postignut i da je mirenje uspješno završeno.

  1. ZAŠTO BI ŠTRAJK SHU-a BIO NEZAKONIT?

Obzirom da je većina sindikata javnih službi bila suglasna s ponudom Vlade RH iznesenom u procesu mirenja, sukladno Zakonu, smatra se da je dogovor postignut.

Time prestaju razlozi zbog kojih je pokrenut postupak mirenja, odnosno najavljen štrajk, a sindikati više nemaju ispunjene pretpostavke za organizaciju i provođenje zakonitog štrajka.

  1. ZAŠTO SHU NIJE IŠAO U ŠTRAJK, AKO JE VEĆ ODBIO PONUDU VLADE RH?

SHU nije mogao ići u štrajk jer na to, nakon okončanog procesa mirenja, nije imao pravo po Zakonu o radu. Takav štrajk bi bio nezakonit i imao bi teške pravne posljedice i za organizaciju i za njegove članove koji bi u takvom štrajku na poziv SHU-a sudjelovali.

Sudjelovanje zaposlenika u nezakonitom štrajku može rezultirati otkazom ugovora o radu.

  1. MOŽE LI SE UGOVORITI ODVOJENA OSNOVICA ZA OBRAZOVANJE?

Kamo sreće da se može, onda bismo se više oslonili sami na sebe. Ovako smo Zakonom prisiljeni na zajedničko djelovanje, što je nekada dobro, a nekada loše. 

  1. TREBAMO LI ONDA UOPĆE PREGOVARATI O OSNOVICI?

Naravno!

Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Zakon propisuje da se pregovarati može samo o osnovici.

Koeficijente složenosti poslova u javnim službama donosi Vlada RH samostalno i koeficijenti nisu predmet pregovora.

Novougovorena osnovica za izračun plaća predstavlja povećanje i osnov je za daljnju nadogradnju u novim pregovorima. Ne baviti se osnovicom bilo bi samoubojstvo. Čak i da možemo pregovarati o koeficijentima tada bismo opet morali pregovarati i o osnovici, jer ako ne podižemo osnovicu a podižemo koeficijente, to je kao da se penjemo na jarbol broda koji tone. Sve smo viši na jarbolu, ali svi tonemo.

  1. KAKO TO DA JE PREPOROD IŠAO SAM U ŠTRAJK?

Preporod je ušao u postupak mirenja samostalno.

Osam sindikata javnih službi pokrenulo je zajedničku nacionalnu kampanju i zajednički dogovaralo strategiju borbe za ugovaranje osnovice plaće.

Preporod već 20 godina solira i vodi rat protiv drugih sindikata umjesto s Vladom. Najčešća meta mu je upravo naš Sindikat. Plasirajući laži, a što sustavno i svjesno čini ovih dana, pokušava obmanama i „loveći u magli“ privući neupućene i pogrešno informirane članove jeftinom propagandom.

I ovaj štrajk je bio protiv sindikata, jer je protiv Vlade bilo uzaludno i besmisleno štrajkati nakon završenog mirenja osam sindikata. Preporod svih ovih godina uvijek redovito „iz prikrajka“ čeka rezultate pregovora i uvijek te rezultate napada.

Za njega je uvijek sve sramno malo, a sam nikada ništa nije izborio niti za svoje članove, a kamoli za naše.

Na žalost, još uvijek postoje ljudi koji na tu plitku demagogiju nasjedaju.

Mi ćemo i dalje ozbiljno raditi svoj posao.

 

                                    Vaš Sindikat hrvatskih učitelja