19. PROSINCA 2017.
Članak u Školskim novinama, 19. prosinca 2017.

U 2018. godini, prije svega, očekujemo veća materijalna izdavanja i staranje poticajnog ozračja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i motiviranih zaposlenika. Tu ne govorimo samo o učiteljima, već i o tajnicima i računovođama, odnosno svim zaposlenicima u školama i  posebnim ustanovama. Stariji u sustavu su izgubili najviše, a umjesto nagrade, njihova plaća gotovo je ista onoj kad su započeli svoj rad. Učitelji svakodnevno podučavaju i odgajaju te prilagođavaju svoj rad novim zahtjevima modernog društva, a što se danas ne cijeni. Zašto su mnoge europske zemlje shvatile da je povećanje izdavanja za obrazovanje direktno povezano s razvitkom čitavog sustava? Potrebno je stvoriti i fleksibilniji sustav prilagođen učenicima u kojem učitelji imaju više vremena za rad s djecom, a manje administracije te stvoriti poticajni sustav u kojem se nagrađuju kvaliteta i stručnost, a kadrovi privlače i zadržavaju boljim materijalnim primanjima, uvjetima rada te položajem u društvu koje prepoznaje važnost učitelja.

Stoga, iako je sve ciljeve teško sažeti u samo par točki, nužno je osigurati:


  1. bolji društveni status učitelja


  2. pravednu cijena rada uz povećanje osnovice plaće


  3. funkcionalnije uređenje zaštite dostojanstva zaposlenika osnovnoškolskih ustanova


  4. bolje i ujednačenije uvjete rada u svim školama i posebnim ustanovama


  5. veće uvažavanje mišljenja struke kod pripreme pravnih propisa te smjernica i strategija koje se odnose na područje obrazovanja, a sve kako bi stvorili funkcionalniji i fleksibilniji sustav koji mora imati zadatak učenike učiniti spremnima za svijet odraslih, a kvalitetne učitelje privući, motivirati i zadržati u sustavu.Samo zajedničkim ustrajanjem možemo postići promjene, jer ukoliko se zanemari obrazovanje, zanemarili smo napredak društva u cijelosti.

Sanja Šprem