25. SVIBNJA 2015.
DOPIS PREDSJEDNICE POVODOM INICIJATIVE ZA REFERENDUM

Poštovane kolegice i kolege, poštovani članovi,

Sindikat hrvatskih učitelja ponovno poziva Vas, sve svoje članove, da sudjelujete  u aktivnostima  kojima  želimo ostvariti  pravo odlučivanja o pitanjima od društvene i nacionalne važnosti. Naš sindikat sudjeluje u inicijativi 15 sindikata i 7 građanskih udruga „ Za referendum!“ u kojoj želimo građanima ukazati na važnost prikupljanja potpisa na svim javnim mjestima gdje je moguće javno okupljanje i omogućiti građanima da se referendum može raspisati u skladu sa Zakonom ako to zatraži 200 000 birača u Republici Hrvatskoj.

Izmjenama Zakona o referendumu koje su u proceduri u Hrvatskom saboru  Vlada želi ograničiti pravo građana da daju svoj potpis i podršku provođenju svih budućih referenduma građanske inicijative. Želimo nadalje, omogućiti prikupljanje potpisa na svim javnim mjestima (trgovima, ulicama, parkovima, tržnicama i sl.), a ne samo u uredima državne uprave. Ujedno napominjem, u Republici Hrvatskoj potreban je najveći broj potpisa za raspisivanje referenduma  (10%)  a za to je predviđen najkraći  rok ( od 15 dana)  u Europi.

Ovime se želi spriječiti da Vi odlučujete o pitanjima koja se nameću i već sutra bit će od strateškog državnog interesa poput privatizacije školstva, javnih zdravstvenih usluga, izgradnji naftnih bušotina u Jadranskom moru, rasprodaje nacionalnih vodnih resursa  ili šumskog bogatstva.

Kao odgovor na Prijedlog Zakona o referendumu, naš Sindikat odlučio je provesti akciju kojom će se za buduće generacije sačuvati institut referenduma, ali i olakšati njegova provedba.

Neka ova naša predstojeća akcija bude izazov svima zajedno i svakom od nas ponaosob.

Koliko nam je bilo važno uključiti se u akciju  spašavanja radnih mjesta naših spremačica, kuharica i domara u  školama prikupljajući  potpise protiv outsourcinga, koliko je god bilo važno dati doprinos u spašavanju autocesta od monetizacije, sada je jednako važno omogućiti budućim naraštajima, našoj djeci, našim učenicima, odlučivanje na referendumu.

Stoga Vas pozivam da se od 30. svibnja do 13. lipnja 2015. godine  uključite u svojim podružnicama i štandovima diljem naše domovine u zaštitu važnog demokratskog alata – građanskog referenduma. Ujedno  Vas molim da upoznate svoje članove obitelji, prijatelje i susjede s našim aktivnostima kako bi prikupili što veći broj potpisa.

Uvjerena sam da će naš doprinos biti najveći, jer imamo najbrojnije članstvo i najbolje smo organiziran sindikat u 836 podružnica koje djeluju u svim mjestima i gradovima Republike Hrvatske.

Ovaj referendum je izuzetno važan, ovo je referendum svih referenduma po pitanju demokracije.

Za FER referendum!

Srdačan pozdrav,

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja

Sanja Šprem

Potpisi