07. TRAVNJA 2019.
"Dva školska sata o Školi za život"

Okrugli stol se organizira u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ čiji je nositelj Sindikat hrvatskih učitelja.

Sindikat hrvatskih učitelja proveo je u sklopu EU projekta „Istraživanje o kvaliteti radnih odnosa i kvaliteti sustava osnovnog obrazovanja u RH“. U istraživanju je sudjelovalo više od 6000 učitelja, stručnih suradnika, pomoćnog i administrativnog osoblja koji su dali svoju ocjenu o osnovnom školstvu.

Jedna od aktualnih tema obuhvaćenih anketnim upitnikom bila je vezana uz sudjelovanje učitelja u eksperimentalnom programu „Škola za život“ te zadovoljstvo različitim aspektima programa. Učitelje smo pitali kako doživljavaju Školu za život, kako ocjenjuju različite aspekte provedbe programa te što misle o kvaliteti nastavnih materijala i razini pedagoških standarda.

O tome kako su učitelji ocijenili Školu za život govorit ćemo na okruglom stolu.