16. LIPNJA 2019.
Dvosjekli mač u režiji MZO-a

10. lipnja 2019., u najintenzivnije doba nastavne godine, MZO je u javnu raspravu stavio Nacrt odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Da se ne radi o „kozmetičkoj“ izmjeni u 3 članka Nacrta, već o ozbiljnom zadiranju u uvriježenu praksu, a bome i važeći Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, govori 2. članak izmjena koje predlaže resorno nam ministarstvo:

II.

U Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije, glavi   F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, poglavlju Uloga učitelja, brišu se riječi:

„ U prvom i drugom razredu osnovne škole nastavu Glazbene kulture izvodi učitelj primarnog obrazovanja. Nastavu Glazbene kulture u trećem razredu, ovisno o organizacijskim mogućnostima škole, izvodi učitelj primarnog obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe. Nastavu Glazbene kulture od četvrtog razreda osnovne škole i u srednjoj školi izvodi predmetni učitelj/nastavnik glazbe. Svakom učitelju Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti treba omogućiti da sukladno sklonostima i preferencijama učenika organizira i oblikuje redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu glazbe te izvannastavne glazbene aktivnosti.“

Što u praktičnom smislu znači brisanje ovoga teksta iz Predmetnog kurikuluma Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti?

Takvo rješenje bi moglo značiti da predmetni učitelji glazbe ne bi više imali zagarantirano da oni predaju Glazbenu kulturu u četvrtim razredima osnovne škole. To bi, također, značilo i da više nema garancije ni da učitelji razredne nastave predaju Glazbenu kulturu u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole.

Zbog svih mogućih scenarija važno je uključiti se u javno savjetovanje koje traje do 24. lipnja 2019.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11089