21. PROSINCA 2018.
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju

Pozivamo vas da se sa svojim primjedbama i prijedlozima uključite u proces e-savjetovanja putem ovoga linka:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9888