23. RUJNA 2019.
Education trade unions addressing gender equality through social dialougue

U Bukureštu je  16. i 17. rujna 2019. godine u organizaciji ETUCE-a održana konferencija pod nazivom „Education trade unions addressing gender equality through social dialougue“.

SHU je izabran kao PRIMJER DOBRE PRAKSE u poduzimanju mjera potrebnih za postizanje rodne ravnopravnosti te je pozvan da posjetiteljima konferencije predstavi svoje aktivnosti.

U sklopu predstavljanja pod nazivom „Training seminars on leadership and mentoring,“ prisutnima je prezentiran rad sindikalnih škola i seminara koje SHU organizira za sindikalne povjerenike, od kojih 67,3 % čine žene, a na kojima sindikalni povjerenici stječu pravna znanja i komunikacijske vještine kojima se osposobljavaju i osnažuju za rješavanje problema i pomoć članovima u podružnicama, ali i kolektivu općenito. Upravo zbog znanja i vještina kojima raspolažu, a sve zahvaljujući intenzivnim edukacijama koje provodi SHU, sindikalni povjerenici SHU-a vrlo često postaju osobe koje kolektiv prepoznaje kao buduće  „lidere“.

Prisutnima je  prikazan film o aktivnostima SHU-a, slike seminara, sindikalnih škola i prosvjeda u organizaciji SHU-a, a posjetiteljima su podijeljeni letci u kojima su sažete mnogobrojne aktivnosti SHU-a, kao i licitarska srca sa logom SHU-a.

Na predmetnoj konferenciji SHU je predstavljala pravna savjetnica Sandra Kimovec.