10. TRAVNJA 2018.
Edukacija o korištenju medija

Predavanje o važnosti medija „

Press and broadcast, media use, competitions and digital platform

” s ciljem poboljšanja vanjske vidljivosti sindikata u Sindikalnom domu održao je  gospodin Şükrü Kolukısa  iz sindikata Eğitim Bir Sen.

Ova tema i, općenito, važnost korištenja medija radi povećane vanjske vidljivosti sindikata unaprijedit će rad sindikata te pomoći u realizaciji ciljeva EU projekta za koju je sindikat dobio bespovratna sredstva, a s čijom se provedbom kreće uskoro.