14. OŽUJKA 2016.
HRVATSKE ŽELJEZNICE - OBAVIJEST

Obavještavamo članove da je istekao ugovor sa Hrvatskom željeznicom, a HŽ više nema interes isti produljiti.
Iskaznice izdane od HŽ-a vrijede do  datuma koji je otisnut na iskaznici, tj. članovi koriste ovu povlasticu do datuma koji im stoji na iskaznicama, bez obzira što je ugovorna obveza prestala.