11. TRAVNJA 2016.
HRVATSKI SUDOVI NEUJEDNAČENOM SUDSKOM PRAKSOM DISKRIMINIRAJU GRAĐANE

Iznošenjem ovih slučajeva u javnost sindikati ne žele raditi pritisak na sudove, već žele apelirati na Vladu RH koja se naziva reformskom, da napravi reforme u pravosuđu i osigura pravnu sigurnost i sudstvo jednako dostupno svima pod jednakim uvjetima.
Više pročitajte u 

ČLANKU

.