07. LISTOPADA 2015.
HŽ - PROMJENA UVJETA

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. poslao nam je dopunu uvjeta prijevoza, kojima je određeno kako će se 

popust od 40%

 za pojedinačne karte, u skladu s Tarifom 103-Cijene, primjenjivati samo na udaljenostima 

većim od 25 km

.


 


HŽ tako i ovaj put jednostrano mijenja uvjete prijevoza za naše članove te ćemo stoga uputiti prigovor, o čijem ishodu ćete biti obaviješteni.

HŽ - Dopuna