11. SVIBNJA 2018.
International Congress on Human, Labour and Global Competition, İstanbul

Međunarodni kongres o ljudskim, radnim i globalnim natjecanjima koji su zajednički organizirali Konfederacija sindikata javnih službenika (Memur-Sen) i Institut javne uprave za Tursku i Bliski Istok (TODAİE) održan je u Istanbulu uz sudjelovanje 286 sindikalnih predstavnika 154 sindikata

iz 105 zemalja.http://eng.memursen.org.tr/international-congress-on-human-labour-and-global-competition-was-held-in-istanbulPredstavnici sindikta iz cijelog

svijeta okupili su se u Istanbulu kako bi razgovarali o problemima koje čovječanstvo doživljava i tražili rješenja istih.Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Sanja Šprem, bila je član Odbora za deklaracije s kongresa te je

prezentirala završne deklaracije kongresa. Također, bila je i predavač na temu “Ending Violence and Harassment at Work”.

Tekst deklaracije donosimo u prilogu:

Deklaracija