03. KOLOVOZA 2020.
Istraživanje, preporuke i smjernice

U sklopu našeg EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveo je istraživanje kojim smo ispitivali kvalitetu radnog života i kvalitetu sustava osnovnog obrazovanja. Podsjećamo na analizu stanja dobivenog istraživanjem te na smjernice i preporuke koje smo temeljem istog uputili resornom ministarstvu. Možda će biti zanimljive novom ministru…
Krećemo s prikazom dobivenih podataka o kvaliteti radnog života.