19. KOLOVOZA 2020.
Izbori u Sindikatu hrvatskih učitelja

Poštovane kolegice i kolege, sindikalni povjerenici,

Sindikat hrvatskih učitelja od 20. kolovoza do 7. rujna 2020. godine provodi izbore u podružnicama za sindikalne povjerenike i članove Nadzornih odbora podružnica (ODLUKA).

Prije provođenja izbora, na sindikalnoj ploči u zbornici, potrebno je istaknuti obavijest o provođenju izbora u Vašoj podružnici (obrazac 1).

Nadalje, ukoliko škola nema utemeljeno radničko vijeće, a poslodavac zapošljava više od sedamdeset pet radnika, tada se uz sindikalnog povjerenika biraju još 2 sindikalna vijećnika (obrazac 1a).

Svi članovi SHU-a mogu se kandidirati na izborima, a izbori se provode tajnim glasovanjem na način propisan Statutom Sindikata hrvatskih učitelja te Pravilnikom o izborima u Sindikatu hrvatskih učitelja.

Posebno napominjemo da, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća. U tom je slučaju potrebno Sindikatu hrvatskih učitelja dostaviti Obavijest o preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća od strane sindikalnog povjerenika (Obrazac 8), odnosno za škole s više od 75 zaposlenika koje nemaju utemeljeno radničko vijeće Sindikatu se dostavlja Obavijest o preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća (Obrazac 8a).

Nakon provedenih izbora, Sindikatu je potrebno  dostaviti na  e-mail adresu (sindikat@shu.hr) te nadležnom voditelju Područnog ureda sljedeću dokumentaciju:

  1. Izvještaj o provedenim izborima za sindikalnog povjerenika (obrazac 4)
  2. Osobne podatke novoizbranog sindikalnog povjerenika (obrazac 5)
  3. Odluku o prestanku mandata ranijeg sindikalnog povjerenika i izboru novog sindikalnog povjerenika
  4. Zapisnik sa sjednice sindikalne podružnice
  5. Izjavu o povjerljivosti
  6. Obavijest o preuzimanju prava i obveza radničkog vijeća od strane sindikalnog povjerenika (obrazac 8 ili 8a)

Svi navedeni obrasci nalaze se OVDJE!

Gore navedena izborna dokumentacija dostavlja se u roku 3 dana od provedenih izbora na e-mail adresu (sindikat@shu.hr), a originali izborne dokumentacije dostavljaju se na adresu nadležnog voditelja Područnog ureda u roku od 8 dana od provedenih izbora.

Voditelj Područnog ureda/Tajništvo SHU, nakon što zaprimi i provjeri gore navedene podatke o izborima u podružnici, šalje OBAVIJEST POSLODAVCU o osobi izabranoj za sindikalnog povjerenika odnosno osobi koja je preuzela prava i obveze radničkog vijećnika.

Želimo vam da izaberete najbolje među vama - osobe koje će imati snage, volje i odlučnosti da osobnim angažmanom i odgovornim radom doprinesu boljem sustavu, a vaše interese zastupaju na najbolji način.

S poštovanjem,

                                                                                              Sindikat hrvatskih učitelja,

                                                                                             Sanja Šprem, predsjednica