18. KOLOVOZA 2020.
Izvješće s 1. sastanka Radne skupine

Poštovani,

današnji sastanak 23 člana Radne skupine protekao je u iznošenju različitih mišljenja i stavova o tome kako započeti novu nastavnu godinu. Cilj je, kako je rekao resorni ministar, izraditi jasne i nedvosmislene upute te otvaranje škola uz sigurnosne uvjete i propisane standarde i to u što kraćem roku, odnosno u narednih par dana. Vremena je malo i postojeće upute će se mijenjati i nadopunjavati dok se ne dođe do prihvatljivih rješenja tako da je idući sastanak dogovoren već za sutra u 10 sati.

Naglašeno je da se po medijima šire informacije koje službeno nisu došle iz MZO-a te je rečeno da još ništa nije konačno.

Na samom početku voditeljica radne skupine Ivana Pavić Šimetin, prezentacijom koju su zajednički sastavili ona i doktor Bernard Kaić, upoznala nas je s medicinskim aspektom tematike.

Najvažniji naglasak je svakako idealan razmak odnosno prostor po učeniku od 4 m2 što, naravno, većina škola ne može osigurati. Smanjenje razmaka povećava transmisiju bolesti pa je zato nužno odrediti način odvijanja nastave u onim školama koje rade u dvije i više smjena. Što se tiče razredne nastave, ona  počinje normalno, što je plan i za ostale razrede. Međutim, tu dolazimo do problema kada se radi o školama koje rade u više smjena. One koje rade u jednoj smjeni po potrebi bi svoj rad trebale organizirati u dvije smjene, a one koje rade u više smjena, morale bi iznaći najbolja rješenja sukladno njihovim prostornim i drugim mogućnostima. Neki od prijedloga za škole koje rade u više smjena su da se nastava organizira tjedan online/tjedan u školi ili dva tjedna online/dva tjedna u školi, da se nastava u predmetnoj nastavi organizira u obliku blok satova i/ili da se nabave pregrade između učenika, da se riješi pitanje ventilacije prostora koje u mnogim školama nije riješeno, da se osigura zaštitna oprema te je posebno problematizirano pitanje prijevoza.

Također je istaknuta problematika izvođenja nastave stranih jezika, izborne nastave i produženog boravka gdje se učenici iz različitih razrednih odjela miješaju, a što bi se svakako trebalo izbjeći zbog pojačane mogućnosti širenja zaraze. Razmatrani su i prijedlozi da za predmetnu nastavu 50% sadržaja bude online, 50% u školi/rad u smjenama, dok je dijeljenje razrednih odjela bila opcija koja je naišla na najviše otpora jer je rečeno da je to nemoguće provesti i pritom osigurati odvijanje nastavnog procesa na jednak način. Naglasili smo da je potrebno ponuditi različita rješenja kako bi svaka školska ustanova mogla odabrati ona koja odgovaraju njenim prostornim i drugim uvjetima rada.

Naglašavamo da niti jedno rješenje nije konačno te i dalje od vas očekujemo prijedloge po pitanju rješavanja problema održavanja nastave u školama koje rade u više smjena, a gdje je nemoguće održati razmak zbog prostornih uvjeta. Jedno od predloženih rješenja, a na prijedlog osnivača, jest ono o alternativnim prostorima gdje bi se mogla održavati nastava uz poštivanje propisanih mjera. Što se tiče nošenja maski, MZO će iza 31. kolovoza održati sastanak sa predstavnicima WHO-a (World Health Organization) na kojem će raspraviti pitanje nužnosti nošenja maski te je naglašena važnost njihove pravilne uporabe i mijenjanja svakih 2-3 sata. 

Također je naglašeno da se prema ECDC-u  (European Centre for Disease Prevention and Control) bliskim kontaktom smatra boravak u istoj učionici za vrijeme nastave te je potrebno obratiti pozornost i na to tumačenje.

Založili smo se za posebnu zaštitu visokorizičnih zaposlenika te kroničnih bolesnika (kako djece, tako i zaposlenika te onih koji žive u kućanstvu s tim osobama). Rečeno nam je da je 14. kolovoza 2020. godine MZO-u poslan popis kroničnih bolesnika i visokorizičnih skupina, no taj se popis mora još pojasniti. Mi smo tražili na uvid popis nakon što ga pojasne te nužnost analize broja takvih zaposlenika kako bi isti mogli biti zaštićeni. Tek nakon što dobijemo konačan broj tih zaposlenika moći ćemo dati konkretne prijedloge kako organizirati njihov rad. Nismo suglasni s prijedlogom da se svaki takav slučaj pojedinačno rješava jer svaki liječnik i svaka ustanova to mogu drugačije tumačiti, a mi trebamo jasne upute koje ni jednog zaposlenika neće dovoditi u nepovoljniji položaj.

Također smo postavili pitanje problematike dodatnog opterećenja učitelja ako će se raditi i online i u školi, no rečeno je da su to sve pitanja koja se razmatraju i da svakako treba poštivati radno vrijeme zaposlenika. Izvannastavne aktivnosti ne bi se trebale održavati kao niti DOP i DOD, no sve je to još u razradi.

Naglašavamo i ponavljamo da su i nadalje dobrodošli vaši prijedlozi jer još ništa nije konačno.

Od strane psihologa naglašen je i psihološki aspekt važnosti povratka učenika u škole te lošeg utjecaja izolacije na stanje učenika, a koja je rezultirala povećanim brojem depresivnih učenika.

Predstavnica CARNET-a iznijela je jasan stav da je nemoguće održavati online nastavu putem videokonferencija u realnom vremenu jer za to nema tehničkih mogućnosti no naglasili su da pripremaju brze i kratke edukacije svih učitelja/nastavnika/profesora po pitanju online alata te vas i tu molimo informacije: čega najviše nedostaje?

Naglašeno je da je vrlo važno omogućiti dolazak u školu i učenicima s teškoćama jer, osim svladavanja gradiva, oni na taj način usvajaju i druga znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu.

Postavili smo i pitanja naknade za bolovanje zbog samoizolacije, mogućnost dodatnih zapošljavanja te nedostatak pomoćno-tehničkog osoblja. Sva ta pitanja bit će razmatrana na daljim sastancima.

Univerzalno rješenje ne postoji, no moramo iznaći najbolji način da zaštitimo zdravlje i osiguramo jednak pristup školi svima, svakako i mogućnost zaštite onih koji su ugrožene skupine - kako djece tako i zaposlenika. Načelan je stav da će mnogo toga škole trebati definirati same, ali sukladno jasnim uputama i opcijama danima od MZO-a, a koje bi trebale biti gotove u što kraćem roku. Ovisit će one i  o mogućnostima osnivača školskih ustanova hoće li i u kolikoj mjeri moći osigurati pregrade, sanaciju/izradu efikasnijih ventilacijskih otvora, toplu vodu i/ili čak zamjenske prostore s adekvatnim uvjetima.

Još uvijek je sve na stolu i zato vas molimo da nam se i dalje javljate s prijedlozima, a mi ćemo vaše prijedloge iznositi te tražiti najbolja rješenja. Vremena je malo i zato molimo za što konkretnije, realno moguće, prijedloge kako bi zajednički što lakše odgovorili novim izazovima.

Ana Tuškan,

glavna tajnica SHU-a