10. VELJAČE 2020.
Izvješće sa sastanka u MZO-u

Na sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, održanom dana 7. veljače 2020. godine s ministricom Divjak i suradnicima, raspravljalo se o Akcijskom planu za prevenciju nasilja donesenom na sjednici Vlade RH 6. veljače 2020.

Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja naglasili su da će biti osnovano Povjerenstvo za praćenje provedbe Akcijskog plana. Cilj rada Povjerenstva za praćenje bit će analiza učinaka i provedbe Akcijskog plana za prevenciju nasilja.

Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske su inicirali donošenje Akcijskog plana za prevenciju nasilja u svrhu zaštite zaposlenika od nasilja te je i na ovom sastanku naglašena potreba osiguranja zaštite, kako učenika tako i zaposlenika u sustavu. Brojčani podaci o slučajevima nasilja u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske pokazuju da je najučestalije vršnjačko nasilje. Kao oblik nasilja sveprisutan je i „cyberbulling“.

Naglasili smo, a temeljem podataka iz provedenog istraživanja u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“, da statistički podaci nisu objektivan pokazatelj stvarnog stanja. Naime, nasilje prema zaposlenicima često se niti ne prijavljuje, ili zbog straha ili zbog neučinkovitosti predviđenih mjera. Sukladno  podacima iz našeg istraživanja, ukupno 47% ispitanika izjavilo je da je doživjelo neki oblik zlostavljačkog ponašanja na svom radnom mjestu. Od tih ispitanika kao dominantan izvor takvog ponašanja navode se kolegice i kolege (68%), ravnatelji (28%), roditelji (27%), učenici (14%) te drugi izvori (10%). Posebno je zabrinjavajuća činjenica da zaposlenici škola uglavnom nikoga ne informiraju o doživljenom zlostavljačkom ponašanju i to njih čak 70 %.

Na sastanku su otvorena i ostala pitanja (Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika, Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi te Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju) te smo naglasili da se stav i prijedlozi socijalnih partnera trebaju uvažavati.