06. SVIBNJA 2020.
Izvještaj sa sastanka pregovaračkih odbora

Poštovani,

danas, 6. svibnja 2020. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, održana su 2 sastanka pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata potpisnika Sporazuma:

  1. za pregovore o sklapanju Dodatka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
  2. za pregovore o sklapanju Dodatka Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju.

Na prvom sastanku sudjelovali su predstavnici pregovaračkog odbora Vlade RH te predstavnici sindikata javnih službi.

Na samom početku gospodin Ribić istaknuo je da nije korektno poslati poziv  za sastanak manje od 24 sata prije održavanja. Također je napomenuto da sukladno važećem kolektivnom ugovoru, strana koja namjerava mijenjati ugovor, mora svoj prijedlog poslati drugoj strani koja mora imati rok od 15 dana za očitovanje te stoga nisu ispunjene formalne pretpostavke za održavanje pregovora već ovo može biti samo konzultativni sastanak.

Vladina strana očitovala se kako to smatra uobičajenom praksom, a nakon čega je dogovoreno da će svoj prijedlog poslati pisanim putem na koji ćemo se očitovati.

Dakle, argumentacija Vladine strane bila je generalno usmjerena na to da je procjena pada BDP-a 9,4 %, da je 25 milijardi kuna deficita u proračunu, na očekivani pad turizma, kreditore i uvjete kreditiranja, potrebe rebalansa te solidarnosti i, naravno, razumna i odgovorna ekonomska politika koju ova Vlada vodi.

U protokolu koji smo zaprimili na samom sastanku navedeno je da su predmet ovih pregovora materijalna prava službenika i namještenika i to : “uvećanje osnovice za izračun plaće u 2020. godini od 1. lipnja 2020. I 1. listopada 2020 godine te isplata regresa, božićnice i jubilarne nagrade u 2020. godini.”

Sa sindikalne strane istaknuta je argumentacija da niti jedna europska država ne smanjuje materijalna prava, osim San Marina, pa ako se želimo ugledati na njih,  treba nam potvrda zašto je tome tako. Također smo tražili izračun smanjenja navedenih materijalnih prava kako bi se vidjelo u kolikoj će to mjeri spasiti državu te da je mnogo više štete nego koristi od takvog postupanja. Generalni stav sindikata bio je taj da apsolutno nije prihvatljivo rezanje tih prava uz dodatnu argumentaciju da vodeći ekonomski analitičari nemaju stav da je to opravdano i korisno već će utjecati na smanjenje potrošnje i potražnje.

Sanja Šprem istaknula je da rezanje naših prava ne možemo definirati kao solidarnost. Solidarnost je nešto što se odnosi na SVE, kada svi podjednako snose teret, a mi smo svjedoci da se paralelno određenim skupinama prava ne umanjuju, već naprotiv, nekima i rastu.

Zaključeno je da ćemo dobiti pisani prijedlog na očitovanje te da ćemo, sukladno tome, održati idući sastanak.

Na drugom sastanku sudjelovali su, uz predstavnike Vlade RH, predstavnici sindikata potpisnika dodatka te je na sastanku rečeno da će vrijediti ista procedura kao za prijašnji sastanak. Sanja Šprem bila je vrlo oštra te je prije svega naglasila neozbiljnost koja se očituje kroz neprisustvovanje ministrice Divjak,  a da je upravo ona kumovala trenutnoj situaciji vezano uz otvaranje škola za najmlađe učenike i oštro osudila njezine preporuke i poteze o čemu je Šprem tražila da se o štetnosti po sustav obrazovanja izvijesti i sam premijer. Predsjednica je naglasila da očekujemo očitovanje i na naš jučerašnji zahtjev o odgodi otvaranja škola 11. svibnja 2020. te da smo mi jedini sektor na dvostrukom udaru jer je jedino naš granski kolektivni ugovor otvoren za pregovore iako zaposlenici rade punom parom. Također je spomenula besmislenost diranja u dodatak jer da će time najpotplaćeniji u sustavu biti još zakinutiji. Naime, spremačice trebaju raditi gotovo čitav radni vijek da bi dosegle plaću od 4.000,00 kn dok je s druge strane Vlada omogućila ta primanja ljudima koji sada ne rade. Također, dodatak od 1% koji trebamo dobiti u srpnju (za lipanj) ove godine, doista neće spasiti zemlju od ekonomskog kraha, a za ljude koji su godinama potplaćeni ta bi suspenzija bila značajna.

Sindikati su iznijeli čvrsti stav da suspenziju prava stečenih najdugotrajnijim štrajkom u Republici Hrvatskoj u trajanju od 36 dana, kako bi se riješilo pitanje zaostajanja plaća unutar javnog sektora, sigurno neće prihvatiti.

Sljedeći sastanak bit će održan nakon našeg očitovanja na Vladin prijedlog koji očekujemo pisanim putem.

 

Sindikat hrvatskih učitelja