26. TRAVNJA 2013.
KOLIKO VRIJEDI OBRAZOVANJE I RAD U OBRAZOVANJU U RH

Analiza neto i bruto plaća u RH prema stupnju stručne spreme i sektorima djelatnosti koju au pripremili makroekonomisti Matice hrvatskih sindikata Andreja Škvorc i Matija Kroflin. Analiza je napravljena prema podacima