13. TRAVNJA 2017.
KONFERENCIJA ZA MEDIJE SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Sindikati javnih službi najavili su na današnjoj konferenciji za tisak  da su odlučili pokrenuti postupak mirenja, odnosno otvaranja socijalnog spora s Vladom vezano uz nerealizaciju sporazuma i duga iz 2016.  koji ima prema zaposlenicima javnih službi.

Naglašeno je da  ponovnim otvaranjem tog pitanja, iako su sindikati već započeli s tužbama, budući da Vlada nije odgovarala na ponude za arbitražom, ipak predlažemo mirenje kako bismo eventualno zaustavili masovno podizanje tužbi.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem rekla je kako već postoje upute ministarstvima kako se očitovati na tužbene zahtjeve, u kojima sindikalci jasno prepoznaju rukopis Katedre radnog prava i njezinih pravnih stručnjaka Viktora Gotovca i Željka Potočnjaka. Na taj način Katedra kontinuirano djeluje protiv interesa radnika, a radi u interesu poslodavaca.  Znakovito je da su upravo te osobe, od strane HUP-a, imenovane u Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti  na čije se rješenje čekalo osam mjeseci. Povjerenstvo je tako svojim neradom prekršilo zakonske rokove i dovelo u pitanje kolektivno pregovaranje. Radi svega navedenoga su sindikati  tražili razrješenje ovog Povjerenstva.

Na konferenciji je bilo riječi i o  stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) za koje se nedavno pokazalo da se ne financira sredstvima EU-a već iz proračuna RH. Naglašeno je da takvim financiranjem subvencioniramo privatne poduzetnike i banke, a zaposleni u SOR-u nemaju radna prava.