20. VELJAČE 2017.
KONFERENCIJA ZA MEDIJE SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Danas, 20. veljače, čelnici sindikata javnih službi održali su konferenciju za medije na temu pregovora o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, te pozicije sindikata u pregovorima.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem osvrnula se na problematiku Sporazuma o osnovici za plaće i naglasila da su se tek sada, u siječnju,  ostvarili svi uvjeti za utuživanje po tom osnovu jer je tek sada isti Sporazum u cijelosti došao na naplatu.

Osvrnula se i na posljednja zbivanja vezana uz utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje. Istaknula je da sada, u vrijeme pregovora, sigurno nije vrijeme za sukobe na sindikalnoj sceni jer isti nisu u interesu sindikalnog članstva i značajno slabe našu pregovaračku poziciju.

Iznošenje laži i podmetanja većinskim sindikatima šteti svim zaposlenicima u našem sustavu, a ne samo većinskom sindikatu i njegovom članstvu!

Zaključila je da prioritet nisu i ne bi smjela biti podmetanja nego naša prava.