26. STUDENOG 2013.
KRONOLOGIJA NASTAVKA PREGOVORA

28.10.2013. održan je kratak sastanak pregovaračkih timova SHU-a i MZOS-a. Predali smo ministru naš prijedlog članaka GKU-a . Naredni sastanak zakazan je za 29.10.2013.

29.10.2013. održan je sastanak u MRMS-u. Tema sastanka: Dodatak II. TKU-a i Sporazum o outsourcingu. Stajalište svih sindikata javnih službi ostalo je nepromijenjeno tj. nisu za provođenje outsourcinga.

MZOS  otkazuje  sastanak pregovaračkih timova za 31. 10. 2013.

31.10.2013. MZOS otkazuje sastanak pregovaračkih timova. Novi termin sastanka je  4.11.2013.

4.11.2013. MZOS otkazuje sastanak pregovaračkih timova za srijedu, 6.11.2013.

6.11.2013. MZOS otkazuje sastanak. Očekuje se očitovanje ministra o našem prijedlogu .

19.11.2013. u MRMS-u je održan sastanak na temu Dodatka II. TKU-a. Outsourcing nije spomenut. Stav je SHU-a da se ne potpiše Dodatak II. TKU-a. Nismo potpisali ni TKU.

Održan je i sastanak o Zakonu o plaćama u javnom sektoru.

20.11.2013. dobivamo konačni prijedlog GKU-a od strane MZOS-a.

26.11.2013. SHU se očitovao o konačnom  prijedlogu  GKU-a . Konačni prijedlog s izmjenama i dopunama uputio je u MZOS.