15. SVIBNJA 2023.
#MakeTeachingAttractive
Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem i pravna savjetnica Sandra Kimovec prisustvovale su pokretanju internetske kampanje ETUCE-a za promicanje učiteljske profesije: „Make Teaching Attractive!".
Usvajanjem dokumenta o politici ETUCE-a na konferenciji ETUCE-a u Liègeu 2022. godine, 127 organizacija članica postavilo je 10 ključnih zahtjeva kreatorima obrazovnih politika, kojima se želi osigurati da javno financirani obrazovni sustavi imaju kvalitetne i zadovoljne zaposlenike kako bi pružili kvalitetno javno obrazovanje za sve.
ETUCE vjeruje da je obrazovanje ljudsko pravo i javno dobro te da su dobro financirani obrazovni sustavi s kvalitetnim osobljem ključni za prosperitet europskih građana. Suočeni s manjkom učitelja zbog starenja radne snage i sve lošijeg statusa učiteljske profesije, zadržavanje učitelja u sustavu i njihovo zapošljavanje ključni su za održivi razvoj obrazovnih sustava.
Kako bi poboljšali status i atraktivnost učiteljske profesije ETUCE i njegove članice pokrenule su ovu kampanju na nacionalnim i europskoj razini. Kampanja će nastojati usmjeriti pozornost javnosti na ulogu koju učitelji imaju u našem društvu i aktivno uključiti organizacije članice, njihove podružnice, učitelje i ostale zaposlenike obrazovnih sustava.
Pravna savjetnica upoznala je prisutne s izazovima s kojima se suočavaju učitelji i ostali zaposlenici osnovnoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj te pregovorima koje Sindikat hrvatskih učitelja trenutno vodi radi sklapanja granskog kolektivnog ugovora, a sve s ciljem poboljšanja materijalnog i društvenog položaja učitelja.
Materijale ETUCE-a možete pronaći na linku: