08. OŽUJKA 2014.
MEDIJSKI NASTUPI PREDSJEDNICE SHU, SANJE ŠPREM

O posljedicama Nacrta Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Nacrta Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju  u osnovnoj školi govorila je Sanja Šprem u Studio 4 i Hrvatska uživo