03. SVIBNJA 2018.
Međunarodna suradnja

Delegacija

Hizmet-iş

unije sindikata javnih službi iz Turske u sastavu Celal YILDIZ, Ahmed HALFAYA, Ziya UZUN i Muhammed Talha KANDIL bili su u službenom posjetu Sindikatu hrvatskih učitelja.

Posjet je upriličen u sklopu p

rogram Europske unije Sivil Düşün koji je pokrenula Delegacija Europske unije u Turskoj krajem 2012. godine u svrhu potpore civilnom društvu.

Program podržava aktiviste, organizacije civilnog društva, mreže i platforme.

Sivil Düşün osmišljen je za jačanje struktura i vrijednosti participativne demokracije.

Programske potpore otvorene su za sve aktivnosti koje nastoje pridonijeti jačanju demokratskih vrijednosti, a temelje se na strogim načelima poštene konkurencije, jednakih mogućnosti i transparentnosti.U sklopu projektnih aktivnosti za goste su organizirane posjete i razgovori u Matici hrvatskih sindikata i u našoj središnjici.