01. STUDENOG 2016.
MEĐUNARODNA SURADNJA SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Sanja Šprem, bila je gošćom na V.  Kongresu Sindikata prosvjete Crne Gore održanom u Podgorici  29.10.2016. godine. Na Kongresu, čiji je moto bio “Prosvjetni radnici - snaga društva”,  istaknuto je  da odgovorni ljudi u državi do sada nisu dovoljno ozbiljno shvaćali činjenicu da samo kvalitetno obrazovanje novih generacija može državu približiti društvu razvijenih europskih država.

Dosadašnji predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore (SPCG) Zvonko Pavićević  ponovno je izabran na tu dužnost.