25. TRAVNJA 2016.
MHS O PAKETU VLADINIH REFORMI

"U dokumentu koji su socijalni partneri dobili na uvid šturo su navedene reformske mjere, a da nisu razrađene i pojašnjene. Iz takvog dokumenta ne vidi se u kojem smjeru te reforme idu, na koji će način i u kojem opsegu biti provedene, kakve će fiskalne i druge efekte izazvati pojedina mjera, koji su pravni instrumenti potrebni za ispunjenje mjera, kao ni koliko će vremena biti potrebno za njihovo provođenje. Na takav prijedlog reformi jako je teško očitovati se, a kamoli dati dobre ili bilo kakve 

inpute."


Mjere dane u obliku puke prezentacije, šturo i nerazrađeno nabrojane, bez ikakvih vremenskih okvira ne mogu se smatrati paketom mjera. Iz tih je razloga Matica hrvatskih sindikata odbacila Vladin paket reformi.