25. STUDENOG 2021.
Na današnji dan...

Na današnji dan, 25. studenog 2019. na Trgu bana Josipa Jelačića u organizaciji dva najveća sindikata u prosvjeti – Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata hrvatskih učitelja održan je veličanstven prosvjed kojem su se pridružili i drugi sindikati, ali i velik dio sindikalno neorganiziranih zaposlenika sustava obrazovanja, kao i brojni građani naše domovine svjesni važnosti obrazovanja. Prosvjed je bio kruna višetjednog štrajka koji je u početku bio organiziran kao cirkularni štrajk, a u konačnici je prerastao u opći štrajk.

Pokazalo se tada, kao i mnogo puta do sada, da se niti jedan radnik ne može izboriti sam za bolji status, ali organizirani u sindikate te zajedništvom i aktivizmom svih članova sindikata možemo učiniti čuda.

Energija koja je tog ponedjeljka strujala ulicama Zagreba bila je opipljiva. Pritisak sindikata urodio je plodom i izborili smo povećanja plaća za više od 12%, što kroz osnovicu, što kroz koeficijente ili dodatak na plaće.

Taj prosvjed, na blagdan Sv. Kate, pokazao je kakva je snaga ujedinjenih sindikata. Tada se nismo dijelili na članove i nečlanove, na članove ovog ili onog sindikata, a zajedništvo je bilo neslomljivo i ključ našeg uspjeha.

Borba za prava radnika nije prestala uspješno okončanim štrajkom, već se nastavlja i kroz započete pregovore za Temeljni kolektivni ugovor, ali i kroz skore pregovore za granske kolektivne ugovore. To zajedništvo iz 2019. trebat će nam sada kao što nam je trebalo i tada.

Borba za bolji materijalni i društveni položaj zaposlenika u sustavu obrazovanja te potreba za uređenim sustavom i boljim obrazovanjem u korist svih dionika sustava, a na zadovoljstvo naših zaposlenika, učenika i roditelja nikad ne smije prestati. Zato smo, kao dva najveća obrazovna sindikata u Republici Hrvatskoj ponosni što smo obrazovanje stavili u fokus kao ključno te smo nametnuli pitanje važnosti obrazovanja.

Zrelošću i odgovornošću naših sindikata, našim permanentnim djelovanjem poboljšali smo status svih zaposlenika, štitili smo njihov radno-pravni status što neumorno činimo i dalje.

Danas na scenu stupaju i neki novi sindikati koji ne uviđaju da se snaga sindikata ne stvara pustim obećanjima i netočnim informiranjem članova, a štetu bi, nažalost, na svojoj koži mogli osjetiti upravo oni koji će se povesti za tim obećanjima.

Stoga pozivamo sve svoje članove da ne nasjedaju na propagandu novih „proroka“ već da vjeruju sindikatima u čije su se rezultate više puta uvjerili i koji o njima vode brigu već više od 30 godina.

 

                                                                                             Sindikat hrvatskih učitelja:

                                                                                             Sanja Šprem, predsjednica

 

                                               Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske:

                                                                        Nada Lovrić, predsjednica