15. RUJNA 2022.
Najavljen početak pregovora o visini osnovice za plaće u javnim službama
Vlada RH je, na sjednici održanoj 14. rujna 2022. godine, donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade RH, a temeljem sindikalnog zahtjeva za početak pregovora o visini osnovice za plaće u javnim službama .
Obavješteni smo da će se prvi sastanak pregovaračkih odbora održati u srijedu, 21. rujna 2022. godine.