19. PROSINCA 2017.
Natječaj

NATJEČAJ


za izbor


PREDSJEDNIKA SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA


na mandat od četiri godine


 

Za Predsjednika Sindikata hrvatskih učitelja može se izabrati svaki redovni član Sindikata hrvatskih učitelja (u nastavku: Sindikat) koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

- najmanje 10 godina rada u školi na poslovima učitelja ili stručnog suradnika

- iskustvo sindikalnog povjerenika najmanje u jednom mandatu (četiri godine) te iskustvo rada u tijelima Sindikata u najmanje jednom mandatu

- kandidaturu mora podržati najmanje jedno županijsko povjereništvo Sindikata

- kandidat za predsjednika ne može biti osoba koja je opozvana odnosno razriješena s bilo koje dužnosti u Sindikatu, sukladno odredbama Statuta Sindikata hrvatskih učitelja.

Kandidat za predsjednika Sindikata, kao dio kandidature, svoj program rada ne prilaže natječajnoj dokumentaciji, već ga iznosi na Sjednici Skupštine Sindikata na kojoj se obavlja izbor za predsjednika Sindikata.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- domovnicu

- potvrdu ovjerenu od strane škole kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za učitelja i stručnog suradnika

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o podršci najmanje jednog županijskog povjereništva (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj šalju se na adresu Sindikat hrvatskih učitelja, Trg Republike Hrvatske 4/II, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za predsjednika - ne otvarati“.

Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave natječaja u „Školskim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                   Predsjednik Skupštine Sindikata


                                                                                              Davor Kovačić