09. SIJEČNJA 2023.
Natječaj za izbor predsjednika SHU-a

NATJEČAJ

za izbor

 

PREDSJEDNIKA

SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA

na mandat od pet godina

 

Za Predsjednika Sindikata može se izabrati svaki redovni član Sindikata hrvatskih učitelja (u nastavku: Sindikat) koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

- najmanje 10 godina rada u ustanovi sukladno članku 1. Statuta

- iskustvo sindikalnog povjerenika najmanje u jednom mandatu (4 godine) te iskustvo rada u tijelima Sindikata u najmanje jednom mandatu (4 godine)

- kandidaturu mora podržati najmanje jedno županijsko povjereništvo Sindikata

- kandidat za Predsjednika ne može biti osoba koja je opozvana odnosno razriješena s bilo koje dužnosti u Sindikatu, sukladno odredbama Statuta Sindikata hrvatskih učitelja.

 

Kandidat za Predsjednika Sindikata, kao dio kandidature, svoj program rada ne prilaže natječajnoj dokumentaciji, već ga iznosi na sjednici Skupštine na kojoj se obavlja izbor za Predsjednika Sindikata.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu RH

- dokaz o ispunjavanju uvjeta rada u ustanovi od najmanje 10 godina

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o podršci najmanje jednog županijskog povjereništva (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave na natječaj šalju se na adresu: Sindikat hrvatskih učitelja, Ulica Andrije Hebranga 20, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za Predsjednika – ne otvarati“.

Rok za isticanje kandidature je 15 dana od objave natječaja u „Školskim novinama“ i na web - stranici Sindikata hrvatskih učitelja.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik Skupštine Sindikata

Davor Kovačić