10. PROSINCA 2013.
NATJEČAJ ZA IZBOR PREDSJEDNIKA SHU

Sindikat hrvatskih učitelja bira predsjednika na mandat od četiri godine.

Za predsjednika Sindikata može biti izabran svaki redovni član Sindikata hrvatskih učitelja koji kumulativno ispunjava slijedeće uvjete:


 • MORA IMATI NAJMANJE 10 GODINA RADA U ŠKOLI NA POSLOVIMA UČITELJA ILI STRUČNOG SURADNIKA,


 • MORA IMATI ISKUSTVO SINDIKALNOG POVJERENIKA NAJMANJE U JEDNOM MANDATU (4 GODINE),


 • MORA IMATI I ISKUSTVO RADA U TIJELIMA SINDIKATA NAJMANJE U JEDNOM MANDATU,


 • KANDIDATURU MORA PODRŽATI NAJMANJE JEDNO ŽUPANIJSKO POVJERENIŠTVO,


 • KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA NE MOŽE BITI OSOBA KOJA JE OPOZVANA, ODNOSNO RAZRIJEŠENA S BILO KOJE DUŽNOSTI U SINDIKATU, SUKLADNO ODREDBAMA STATUTA,


 • KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA SINDIKATA, KAO DIO KANDIDATURE, SVOJ PROGRAM RADA NE PRILAŽE NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI VEĆ GA IZNOSI NA SJEDNICI SKUPŠTINE NA KOJOJ SE OBAVLJA IZBOR ZA PREDSJEDNIKA SINDIKATA.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:


 • ŽIVOTOPIS,


 • DOMOVNICU,


 • OVJERENU POTVRDU OD STRANE ŠKOLE KAO DOKAZ O ISPUNJAVANJU UVJETA (DOKAZ O RADU U ŠKOLI NA POSLOVIMA UČITELJA ILI STRUČNOG SURADNIKA),


 • UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU NE STARIJE OD 6 MJESECI,


 • DOKAZ O PODRŠCI NAJMANJE JEDNOG ŽUPANIJSKOG POVJERENIŠTVA NE STARIJI OD 6 MJESECI.Prijave s naznakom „natječaj za predsjednika“ šalju se na adresu Sindikata hrvatskih učitelja, Trg maršala Tita 4/II, 10 000 Zagreb i ne smiju se otvarati.

Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave natječaja u „Školskim novinama“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Skupštine SHU


Davor Kovačić