07. SVIBNJA 2018.
Nova tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU-a

Danas su objavljena nova tumačenja Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Tumačenja možete naći na ovoj

poveznici

.