31. OŽUJKA 2021.
Nove pogodnosti u BUP-i

Novim poboljšanjima naš Sindikat nudi najpovoljnije uvjete uzajamne pomoći. Vodeći se potrebama s terena, izmjenama smo omogućili i veći mjesečni štedni ulog čime članovi mogu uštedjeti više u kraćem roku te se time olakšava otplata preuzete sindikalne potpore.

Na predmetnom Pravilniku radilo se duže vrijeme, napravljene su analize te je održano niz sastanaka kako bi se uvažile potrebe i prijedlozi s terena.

Malo vijeće je jučer, 30. ožujka 2021. godine, donijelo novi Pravilnik, a sve vodeći se željom da Pravilnik zaživi prije Uskrsa kako bi vam, uz uskršnju čestitku, omogućili i nove pogodnosti u ovim teškim vremenima.

Vjerujemo da će novi Pravilnik o radu i poslovanju Blagajne uzajamne pomoći Sindikata hrvatskih učitelja zainteresirati mnoge pa vam donosimo kratak pregled novih pogodnosti:

1. Mjesečni štedni ulozi članova BUP-e uplaćuju se na osnovi dobrovoljnog izjašnjavanja člana da će svakog mjeseca uplaćivati najmanje 50,00 kn, a najviše 500,00 kn (dok je prije izmjena najviši iznos mjesečnog štednog uloga bio 300,00 kuna)

2. Sindikalna potpora odobrava se nakon 6 mjeseci neprekidnog članstva u BUP-i i to u sljedećim omjerima:

- nakon 6 mjeseci neprekidnog članstva u BUP-i do dvostrukog iznosa članskog uloga

- nakon 12 mjeseci neprekidnog članstva u BUP-i do dvoipolstrukog iznosa članskog uloga

- nakon 18 mjeseci neprekidnog članstva u BUP-i do trostrukog iznosa članskog uloga, najviše do iznosa od 100.000,00 kuna, a za iznose sindikalne potpore više od 100.000,00 kuna odluku donosi Savjet BUP-e, sukladno ostvarenim uvjetima člana i u okviru raspoloživih sredstava BUP-e.

3. Iznos mjesečne otplate dodijeljene sindikalne potpore ne može biti manji od 1/9 neto plaće, naknade plaće ili mirovine člana BUP-e  (dok je prije izmjena bio 1/8 neto plaće), što smanjuje mjesečnu otplatnu ratu.

4. Krajnji rok korištenja sindikalne potpore ograničen je na 48 mjesečnih rata otplate (dok je prije izmjena bio 36 mjeseci), a čime se omogućuje duži period otplate, što je značajno olakšanje uvjeta otplate kod viših iznosa sindikalne potpore. Prilikom isplate potpore član i nadalje jednokratno plaća naknadu od 1,5 %  za troškove vođenja evidencije.

5. Članovima BUP-e koji su na bolovanju dužem od 42 dana, rodiljnom ili roditeljskom dopustu, neplaćenom dopustu i drugim sličnim situacijama omogućeno je da u obavijesti voditelju BUP-e zatraže smanjenje mjesečnog štednog uloga koji može biti u minimalnom iznosu od 50,00 kuna, ukoliko je članu to povoljnije. I nadalje su dužni redovito podmirivati svoje obveze otplate dospjelih obroka sindikalne potpore do konačnog podmirenja. Kao i do sada, članovi Sindikata mogu nastaviti svoje članstvo u BUP-i i nakon umirovljenja, a članovi Sindikata koji su postali ravnatelji mogu nastaviti članstvo u BUP-i ukoliko nastave biti članovi Sindikata.

Za ostale pogodnosti informirajte se na našoj web stranici, a za sva dodatna pitanja vezana uz Blagajnu uzajamne pomoći, stojimo vam na raspolaganju.

Želimo vam svima sretan i blagoslovljen Uskrs!

Plakat za ispis.